Halal certifikata Hotelu Mozart

Dana 24. studenoga 2014. godine u 14:30 sati održava se dodjela Halal certifikata Hotelu Mozart***** u Hotelu Mozart***** u Opatiji.

Sama riječ „halal“ doslovno prevedena znači dozvoljeno, a termin se može odnositi na proizvode i usluge koji zadovoljavaju jezične, vjerske, kulturološke i zdravstvene uvjete.  Hotelu će certifikat dodijeliti Centar za certificiranje HALAL kvalitete.

Politika hotela Mozart u Opatiji je pratiti trendove na tržištu turizma i ugostiteljstva i prilagodba kvalitete gostima halal tržišta.

Fokus je na intenzivnijoj suradnji sa zemljama u kojima se prakticiraju halal običaji zbog boljeg razumijevanja njihovih potreba, očekivanja i kulture, a s ciljem povećanja broja posjetitelja iz spomenutih zemalja, kako u  hotelu tako i  u cijeloj destinaciji.

Prepoznali smo halal turizam kao perspektivu  za rast i razvoj našeg hotela  i destinacije.

Želimo pružiti mogućnosti turistima koji prakticiraju svoju vjeru da boravak u Hrvatskoj provedu u skladu s tim principima.

Hotel Mozart***** postat će tako jedan od malobrojnih hotela u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti dodijeljenim certifikatom.

Posebne ponude

UREDI REZERVACIJU

PREGLED / OTKAZIVANJE VAŠE REZERVACIJE